PROJEKTOWANIE SIECI

Korzystając z własnych kompetencji i doświadczenia przygotowujemy kompletną dokumentację projektową całej sieci telekomunikacyjnej. Jest to szeroki proces mający na celu przygotowanie kompleksowego planu budowy sieci światłowodowej (kabli, węzłów, urządzeń), spełniającej określone wymagania. Na element projektowania składają się między innymi czynności opracowania koncepcji, przygotowanie projektów i dokumentacji technicznych, planów itp. Każdy projekt poprzedzony jest wizją w terenie w celu zbadania i zweryfikowania planowanego przebiegu trasy kabli i montażu niezbędnych urządzeń.