BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

Podstawową rolą sieci światłowodowych jest przekazywanie informacji we współczesnym świecie. Na sieć telekomunikacyjną składają się węzły telekomunikacyjne, linie telekomunikacyjne oraz łącza pomiędzy nimi. Zadaniem sieci telekomunikacyjnej jest przekazywanie danych, głosu, wizji i dźwięku.

Firma ACTISS jest ekspertem w zakresie dostarczania kompleksowych usług związanych z projektowaniem, budową, eksploatacją i serwisem sieci oraz węzłów telekomunikacyjnych w wielu krajach UE .

Sieci światłowodowe doskonale sprawdzają się w takich obszarach jak:

 • sieci transkontynentalne,
 • sieci rozległe i lokalne,
 • sieci międzyuczelniane,
 • dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych,
 • łącza danych,
 • usługi abonenckie,
 • telewizja kablowa,
 • zdalna kontrola i ostrzeganie,
 • transmisja multimediów.

W powyższych obszarach firma ACTISS oferuje usługi takie jak:

 • projektowanie i budowa sieci światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej, rurociągach kablowych, mikrokanalizacji,
 • eksploatacja istniejących linii światłowodowych doziemnych i napowietrznych (na liniach elektroenergetycznych),
 • pomiary właściwości torów transmisyjnych,
 • usuwanie awarii kabli światłowodowych,
 • okresowe przeglądy (serwis) stanu technicznego linii światłowodowych,
 • precyzyjna lokalizacja trasy kabla,
 • pneumatyczne wdmuchiwanie kabli światłowodowych do kanalizacji teletechnicznej za pomocą nowoczesnego urządzenia,
 • spawanie światłowodów przy użyciu nowoczesnego sprzętu.